NL | EN

Home > Nieuws

Meer welzijn door digitale interventie?

07-06-2024

Ook benieuwd hoe je het verbeteren van fysieke en mentale gezondheid kunt ondersteunen met inzet van technologie? Eind mei kon je je twee dagen lang in dit thema onderdompelen tijdens het congres ‘Supporting Health by Tech’ in Groningen. Met take-aways zoals elektronische en mobiele interventies, smart coaching, inzet van big data, kunstmatige intelligentie (AI) en self-tracking.

AI en sociaal welzijn

Marwan el Morabet, docent-onderzoeker bij Digital Life (faculteit DMCI, HvA), was er bij in Groningen. Hij verzorgde een van de workshops -met 40 toehoorders- over hoe je samen met burgers AI-oplossingen kunt ontwerpen voor vergroting van het welzijn en de sociale cohesie in een wijk. Daarbij kwamen vanzelfsprekend ook ethische implicaties aan bod. Marwan deed zijn bevindingen op tijdens het tweejarige onderzoeksproject ‘It takes a village to grow old’ van SIA-RAAK, waar de Hogeschool van Amsterdam als een van de partners bij betrokken was.

Burgerparticipatie

‘It takes a village to grow old’ werd uitgevoerd als participatief onderzoek met inzet van de methodiek ‘Extreme Citizen Science’: daarbij werden burgers van Stadsdorp Vondel/Helmers in Amsterdam voor 100% ingezet als onderzoekers. De 28 personen, die aan dit project deelnamen, hadden geen AI-expertise en omvatten diverse leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en achtergronden.

De daadwerkelijk ‘geschoolde’ HvA-onderzoekers fungeerden bij deze methodiek juist meer als coach om bijvoorbeeld AI-demo’s te laten zien en inspiratiesessies te geven over AI.

Zichtbare resultaten

De bevindingen van de burgers hebben in combinatie met de expertise van de consortiumpartners uiteindelijk geleid tot het ontwerpen en bouwen van het fysieke Buurtverhalenbankje als ook de digitale Buurtverhalenmuur.

Met deze digitale muur kunnen verhalen met inzet van AI worden gegenereerd. Aan de hand van een drop-down menu typ je een locatie, jaartal en onderwerp in waarna jouw buurtverhaal als vanzelf wordt geschreven door ChatGPT. Maar buurtbewoners kunnen ook een eigen verhaal uploaden. Deze webapplicatie is in samenwerking met illi-tv gebouwd.

De resultaten tot nu toe? Sinds eind februari tot aan half juni (2024) hebben minimaal 112 personen gebruik gemaakt van deze Buurtverhalenmuur. In totaal zijn er 40 verhalen gegenereerd waarvan er vier eigenhandig zijn geschreven (bijvoorbeeld een over de Helmersbuurtbrand in 2019).

Benieuwd naar de digitale Buurtverhalenmuur? Neem zelf een kijkje online!

Ethische voorwaarden aan AI

Ook niet onbelangrijk: Europese richtlijnen stellen een set van zeven belangrijke -ethische- eisen voor waaraan AI-systemen moeten voldoen om als betrouwbaar te worden beschouwd.

Meer welzijn door een digitale interventie?

Dit project toont al met al aan dat burgers een cruciale rol kunnen spelen in de co-creatie van ethische AI-technologieën. Over het geheel genomen zorgde de participatieve aanpak ervoor dat het AI-ontwerp zowel gebruikersgericht als ethisch verantwoord was.

De vraag wat de precieze impact is van het Buurtverhalenbankje en de Buurtverhalenmuur op nabuurschap, welzijn en sociale cohesie, vraagt om vervolgonderzoek. Een mooie kans om de verwachte correlatie te bekijken tussen sociaal welzijn en een digitale interventie!