NL | EN

Home > Nieuws

Natuurliefhebbers zijn nooit alleen

24-04-2024

Het ontwerpen van digitale natuur om sociaal welzijn onder ouderen te verbeteren

Op dinsdag 23 april was het zover: aan de Universiteit Twente vond de promotie plaats van Josca van Houwelingen. Somaya Ben Allouch, onder andere lector bij Digital Life (HvA), was een van haar promotoren. Over het proefschrift van Josca werd gezegd, dat het getuigt van het potentieel van het gebruik van digitale natuur als aanvullende strategie wanneer interacties met buitennatuur steeds schaarser en moeilijker worden door veroudering.

De bevindingen van dit proefschrift dragen bij aan de ‘evidence base’ met betrekking tot natuurinteractie en de impact ervan op sociaal welzijn door ontwerpoverwegingen voor digitale natuurinhoud te benoemen. En tevens door aan te geven hoe voorkeuren variëren met de mate van afhankelijkheid en mobiliteitsbeperkingen.

Verder werpen deze bevindingen licht op essentiële natuurkenmerken en rechtvaardigen ze verder onderzoek en de ontwikkeling van digitale natuurtoepassingen voor het inspireren van sociale verbondenheid, het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en het verbeteren van het algehele welzijn.

Het proefschrift van Josca is voor de liefhebbers op te vragen bij de Universiteit Twente.