NL | EN

Home > Nieuws

Verbondenheid en creativiteit in tijden van conflict

25-04-2023

Anne Marleen Olthof, promovenda bij het lectoraat Digital Life, presenteerde tijdens Cumulus 2023 in Antwerpen haar onderzoekspaper ‘The body can not be thought: design practice at the intersection of human-computer integration and critical disability studies to develop new paradigms for health and well-being’. De Cumulus Association is een wereldwijde organisatie, die onderwijs en onderzoek op het gebied van kunst en design verbindt.

Critical Disability Studies

De paper omvat een overzicht van de meta-context van het onderzoeksproject, waarbij Anne Marleen vanuit een korte uiteenzetting over wetenschapsfilosofie en ontwerp-epistemologie aangeeft hoe ze een hoog innovatief vakgebied ten aanzien van mens en technologie - Human-Computer Integration - wil verbinden met het verfijnde en zeer specifieke vakgebied van mens-zijn: Critical Disability Studies.

Fusion

Anne Marleen: 'In september 2022 ben ik begonnen met mijn project en in de afgelopen maanden heb ik meerdere papers geschreven om de context van mijn onderzoeksproject verder vorm te geven. Ik heb ontdekt dat ik erg graag schrijf. Naast de expertise vanuit diverse onderzoeksgebieden, richt mijn project zich ook op de verschillen in cultuur, narratieven en taalgebruik tussen deze gebieden, en zoek ik naar manieren om ruimte te geven voor het laten ontstaan van nieuwe paradigma’s voor gezondheid en welzijn. Dit wil ik vormgeven door praktijken neer te zetten die alle vakgebieden tegelijk aangaan.'

'Gaandeweg zet ik het lichaam en de artistieke performatieve praktijken steeds meer centraal, waarbij ‘het beperkte lichaam’ vanuit een disability en ‘het afwijkende lichaam’ vanuit een integratie met technologie niet meer van elkaar worden onderscheiden. Dit doe ik door het lichaam zelf te zien als materiaal en als uitingsvorm om mee te ontwerpen.'

Human-Computer Integration

Anne Marleen onderzoekt hoe de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties kunnen ontstaan wanneer mens en technologie in symbiotische partnerverbondenheid met elkaar opereren. Deze verbondenheid wordt in haar onderzoek bekeken vanuit een feminiene zienswijze, zodat er meer ruimte ontstaat voor dialoog omtrent gevoelige en intieme onderwerpen, die snel over het hoofd gezien worden in het vakgebied van ontwerpen - vooral als het gaat over lichamen die afwijken van de standaard.

Anne Marleen Olthof is promovenda ‘Bodily Integrated Systems’ bij de Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Antwerpen. Zij is werkzaam bij de opleiding Communication and Multimedia Design bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze heeft een docenten-promotiebeurs van de NWO. Haar eerste promotor is prof. Somaya Ben Allouch, lector bij de onderzoeksgroep Digital Life en bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. Haar tweede promotor is prof. Jouke Verlinden van de afdeling Product Ontwerp aan de Universiteit van Antwerpen.